Gratis verzending binnen NL & BE vanaf €35,-

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van MILU Cosmetics, gevestigd aan de Stapelovenweg 4 te Helmond, KvK nummer 69500169, telefoonnummer 0492-564083.

 

Hoe gaat MILU Cosmetics om met persoonsgegevens?

MILU Cosmetics zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals IT-dienstverleners en financiële dienstverleners, met wie MILU Cosmetics een verwerkersovereenkomst heeft, welke volledig voldoet aan de AVG/GDPR-richtlijnen.  Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij MILU Cosmetics zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij u een betere shopervaring en service bieden.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Als u zich bij MILU Cosmetics registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Anonieme gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u service te bieden, of vragen te beantwoorden), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

Niet beschikbaar voor derden

MILU Cosmetics zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij MILU Cosmetics raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MILU Cosmetics gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij MILU Cosmetics geen cookies ontvangt.

Beveiliging van persoonsgegevens

MILU Cosmetics onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

We ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat een externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Ter informatie:

MILU Cosmetics gebruikt Google Analytics-cookies;
MILU Cosmetics heeft een bewerkersovereenkomst gesloten;
MILU Cosmetics heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
MILU Cosmeticsheeft ‘gegevens delen’ uitgezet (met uitzondering van technische ondersteuning, als u daaraan behoefte heeft);
MILU Cosmetics maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met:

MILU Cosmetics

Stapelovenweg 4
5708 JW HELMOND
+31 (0)492 564083

sayhello@milu.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval dat wijziging van ons Privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.